Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
Menu główne
 
Artykuły
Materiały promocyjne
Archiwum

Gimnazjum w Resku
Ul. Prusa 2, 72-315 Resko
tel. (091)3951853
 

 

   
Konferencja podsumowująca projekt - 11.05.2011r.
 

11 maja 2011 r. w Gimnazjum w Resku zorganizowano konferencję podsumowującą projekt ,,Zainwestuj czas zwróci się z zyskiem" realizowany w ramach IX Priorytetu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Na konferencję zaproszono przedstawicieli władz miasta, Rady Miejskiej, Rady Rodziców, realizatorów i uczestników projektu.

 
   
Zakończenie zajęć w ramach projektu - 20.03.2011r.
 

Sprawozdanie z realizacji zadań projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach priorytetu IX. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Zainwestuj czas zwróci się z zyskiem" realizowanego w Gimnazjum w Resku

 
   
Lista wyróżnionych uczniów - 14.01.2011r.
 

Uczniowie klas III Gimnazjum w Resku, którzy najaktywniej uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych decyzją nauczycieli prowadzących zajęcia zostali wyróżnieni symbolicznymi nagrodami. Na apelu wręczone zostały dla 42 uczniów koszulki z nadrukiem, pamiątkowe notesy i zestawy długopisów.

 
   
Sprawozdanie z realizacji zadań projektu - 01.2011r.
 

Sprawozdanie z realizacji zadań projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach priorytetu IX. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Zainwestuj czas zwróci się z zyskiem" realizowanego w Gimnazjum w Resku

 
   
Teatralny wieczór w Szczecinie - 15.09.2010r.
 

15 września 2010r., dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu z programu "Zainwestuj czas, zwróci się z zyskiem" i zaangażowaniu nauczycieli, 45-osobowa grupa z Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Resku, głównie ci, uczęszczający na zajęcia unijne bloku humanistycznego, mieli okazję wybrać się do Teatru Polskiego w Szczecinie.

 
   
Rozpoczęcie zajęć - 15.09.2010r.
 

Już drugi rok uczniowie klas III  uczestniczą w dodatkowych zajęciach w ramach projektu edukacyjnego ,,Zainwestuj czas zwróci się z zyskiem" realizowanego w ramach IX Priorytetu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty finansowanego przez Unię Europejską.

 
   
Sprawozdanie z realizacji zadań projektu - 09.2010r.
 

Sprawozdanie z realizacji zadań projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach priorytetu IX. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Zainwestuj czas zwróci się z zyskiem" realizowanego w Gimnazjum w Resku

 
   
Kwartalny raport ewaluacyjny projektu - 09.2010r.
 

Raport ewaluacyjny projektu "Zainwestuj czas zwróci się z zyskiem" realizowanego w Gimnazjum w Resku w roku szkolnym 2009 / 2010 - porównanie ocen rocznych w klasie II i III.

 
   
Zakończenie zajęć w ramach projektu - 29.04.2010r.
 

29 kwietnia zakończyły się zajęcia dla 102 uczniów klas III w ramach projektu UE "Zainwestuj czas zwróci się z zyskiem". W tym dniu na apelu szkolnym najaktywniejsi uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody

 
   
Wycieczka do Teatru Polskiego w Szczecinie -29.03.2010r.
 

29 marca 2010r. 45 osobowa grupa gimnazjalistów wraz z nauczycielami udała się na wycieczkę autokarową, by obejrzeć sztukę w Teatrze Polskim w ramach projektu edukacyjnego "Zainwestuj czas zwróci się z zyskiem". Komedie cieszą się dużym powodzeniem. Jedną z takich była sztuka, pt. "Przyjazne dusze", w której brali udział uczestnicy zajęć unijnych z j. polskiego.

 
   
Kwartalny raport ewaluacyjny projektu - 03.2010r.
 

Ewaluację kwartalną dokonano analizując wyniki testu przeprowadzonego w październiku 2009 roku, zbliżonego formą i poziomem do egzaminu gimnazjalnego, część humanistyczna,  i porównując je z wynikami próby egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonej w styczniu 2010 roku. Wyniki uzyskano z dokumentacji projektu,  dzienników zajęć z języka polskiego.

 
   
Konferencja inaugurująca projekt - 16.12.2009r.
 

16 grudnia 2009 r. w Gimnazjum w Resku zorganizowano konferencję inaugurującą projekt ,,Zainwestuj czas zwróci się z zyskiem" realizowany w ramach IX Priorytetu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Na konferencję zaproszono przedstawicieli władz miasta, Rady Miejskiej, Rady Rodziców, realizatorów i uczestników projektu.

 
   
Informacje o projekcie w formie folderu - 01.12.2009r.
 

Z dniem 2 października 2009r. rozpoczęła się realizacja zadań projektowych wynikających z założeń projektu pt. "Zainwestuj czas zwróci się z zyskiem", WND-POKL 0901.02-32-022, Priorytet IX POKL,Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

 
   
"Zainwestuj czas zwróci się z zyskiem" - 25.09.2009r.
 

Informujemy, że szkoła bierze udział w projekcie "Zainwestuj czas zwróci się z zyskiem", który skierowany jest do uczniów klas trzecich naszego gimnazjum i realizowany będzie w ciągu 2 lat w okresie od października 2009 do maja 2010 r. i od października 2010 r. do maja 2011r. Program został opracowany przez zespół nauczycieli pod kierunkiem dyrektora szkoły Adama Szatkowskiego w ramach konkursu na projekt dla szkół i realizowany będzie ze środków UE Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 
Ciekawe linki
Ważne linki
Licznik odwiedzin
Liczniki internetowe
 

Wyświetl większą mapę
 
 

Created by Mariusz Walczykiewicz::: Copyright© 2009 Gimnazjum w Resku

Projekt edukacyjny dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013