More Website Templates at TemplateMonster.com!

 

Zajęcia pozalekcyjne i godziny konsultacji nauczycelami - 1 IX 2022

Lista dostępności nauczycieli dotycząca konsultacji z rodzicami i uczniami - pobierz.

.

Informacja w sprawie uszkodzonych, zniszczonych lub zagubionych podręcznikach - 10 X 2016

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej:
- do języka obcego nowożytnego do klasy I, II, III szkoły podstawowej,
- do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV, V szkoły podstawowej,
- do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie I, II gimnazjum,
szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły. Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego. W tym przypadku zwrot kosztów zakupu podręcznika rodzice powinni przekazać na rachunek bankowy szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawa prawna:
Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty stanowi iż szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać
od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.”

Z poważaniem
Beata Matosek, Zastępca Dyrektora
Departament Ekonomiczny

.

Informacja o rekolekcjach wielkopostnych - 22 II 2016

Informujemy, że na mocy przepisów §10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.). uczniowie uczęszczający na naukę religii organizowaną w szkołach publicznych uzyskują trzy dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.

W Zespole Szkół w Resku rekolekcje organizowane są przez Parafię w dniach 2,3,4 III 2016; rekolekcje odbywają się w kościele od godz. 12:15 do 13:30. Uczniowie dojeżdżający udadzą się do Kościoła pod opieka wychowawców.

W dniach rekolekcji szkoła zapewnia opiekę świetlicową

Odwozy bez zmian.

.

Kandydaci na start - 25 I 2016

Chcesz zostać Radnym, mieć wpływ na sprawy związane z młodzieżą? Zapraszamy uczniów klas I i II Gimnazjum oraz uczniów LO oraz ZSZ w Resku do kandydowania. Masz czas do 16 lutego 2016 roku. Czekamy na Was! Zgłoszenia oraz wszystkie informacje związane z MŁODZIEŻOWĄ RADĄ GMINY RESKO u dziewczyn z IA LO (Natalia Najderek, Natalia Leszczyńska, Daria Jaszczyk, p. Ewa Kurzyk).

Wybory tuż po feriach - 26 lutego 2016 roku!

 

Zapraszamy do udziału w "Tygodniu Matematycznym" - 6 III 2015

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w szkolnym, międzyklasowym konkursie matematycznym, który odbędzie się od 16 marca 2015 r. (poniedziałek) do 20 marca 2015 r. (piątek). Podsumowaniem konkursu będzie nagroda dla uczniów zwycięskiej klasy i wyróżnienia indywidualne dla zwycięzców w poszczególnych konkurencjach. Każdy uczeń może i powinien wziąć udział w dokładnie jednej, wybranej konkurencji.

Maraton pisania listów już 14 grudnia 2013

W dniach 14-15 grudnia, w ponad 400 miejscach w całej Polsce, odbędzie się XIV Maraton Pisania Listów Amnesty International. W czasie Maratonu przez 24 godziny pisane są listy w obronie kilkunastu konkretnych osób lub grup osób, których prawa zostały złamane. W całym kraju piszemy w weekend 14-15 grudnia, a w naszej szkole w czwartek w LO w gabinecie nr 4 (j.polski), od godziny 8:00 do 13:30. Każdy list to Twój protest w obronie „więźniów sumienia”, także szansa na punkty. List może napisać każdy, kto chce wyrazić swój indywidualny sprzeciw wobec łamania praw człowieka. Razem mamy siłę!

Projekty edukacyjne dla gimnazjum - 14 XI 2013

Uczniowie gimnazjum mogą już zapisywać sie do projektów edukacyjnych. Lista tematów znajduje się po lewej stronie w kategoriach głównych.

Koło informatyczne - 29 X 2013

W poniedziałki i wtorki od godz. 13.30 do godz. 15.00, w sali nr 113, odbywają się pozalekcyjne zajęcia informatyczne. W tym roku tematem przewodnim jest programowanie platformy Arduino (programowanie mikroprocesorów). Arduino jest wykorzystywany do tworzenia samodzielnych interaktywnych obiektów lub może być podłączony do komputera. Typowa płyta Arduino zawiera kontroler, cyfrowe i analogowe wejścia/wyjścia, oraz interfejs szeregowy lub USB dla połączeń z komputerem. W trakcie zajęć uczniowie rozwijają także wiedzę z różnych dziedzin.

Mariusz Walczykiewicz - nauczyciel informatyki.

Zajęcia strzeleckie LOK w liceum - 25 X 2013

Zajęcia strzeleckie odbywają się w naszej szkole w piątki o godz. 13:40 w sali gimnastycznej LO. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału i zapisania się do LOK-u. Przed nami mistrzostwa w strzelaniu z karabinka pneumatycznego.

Zapraszam osoby, które chcą spróbować strzelania w ekstremalnych warunkach na PAINTBALL. Uczcijmy Święto Odzyskania Niepodległości aktywnością i zaangażowaniem. Koszt imprezy 40 zł od osoby.

Sławomir Brzozowski - opiekun LOK.