More Website Templates at TemplateMonster.com!

Zapraszamy do udziału w "Tygodniu Matematycznym" - 6 III 2015

 

Zapraszam wszystkich uczniów do udziału w szkolnym, międzyklasowym konkursie matematycznym, który odbędzie się od 16 marca 2015 r. (poniedziałek) do 20 marca 2015 r. (piątek). Tydzień ten został wybrany, ponieważ 14 marca jest obchodzone święto liczby Pi. Podsumowaniem konkursu będzie nagroda dla uczniów zwycięskiej klasy i wyróżnienia indywidualne dla zwycięzców w poszczególnych konkurencjach. Każdy uczeń może i powinien wziąć udział w dokładnie jednej, wybranej konkurencji. Do wspólnej zabawy zapraszamy uczniów klas licealnych oraz klas trzecich gimnazjum.

Każdego dnia odbędzie się jedna potyczka między klasami.
Poniedziałek – Kwadraty Magiczne – rozwiązywanie zespołowe kwadratów – 4 osoby.
Wtorek – konkurs matematyczny „Ja Wam Pokażę” – test matematyczny jednokrotnego wyboru - 4 osoby.
Środa – Krzyżówka Matematyczna – rozwiązywanie zespołowe krzyżówek, łamigłówek matematycznych – 4 osoby.
Czwartek – Międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur”– udział biorą uczniowie, którzy zgłosili swój udział.
Piątek – Kalambury – odgadywanie pojęć matematycznych na podstawie rysunków, wyjaśnień lub na migi (umiejętność bardzo przydatna) – 4 osoby.

Po sprawdzeniu wyników wszystkich osób w danej konkurencji wyłaniani są zwycięzcy indywidualni, a klasa otrzymuje wynik będący średnią wyników poszczególnych uczniów biorących w niej udział. Osoby nieobecne otrzymują zero punktów. Po każdej konkurencji klasy otrzymują tzw. duże punkty: 4 punkt za pierwsze miejsce, 3 punkty za drugie, 2 za trzecie, 1 za czwarte. W piątek po ostatniej konkurencji nastąpi podsumowanie wszystkich konkurencji i ogłoszenie wyników. Plus ewentualna dogrywka.
Proszę gospodarzy klas o wykonanie listy uczniów przydzielonych do poszczególnych konkurencji, w taki sposób aby optymalnie wykorzystać potencjał każdej osoby i uzyskać jak najlepszy wynik dla klasy.


Regulaminy poszczególnych dyscyplin


  1. Kwadraty Magiczne – 16 marca, poniedziałek, 5 godzina lekcyjna, sala nr 9. W trakcie tej konkurencji zespoły klasowe utworzone z 4 osób mają do rozwiązania trzy diagramy, jeden kwadrat 3 stopnia i 2 kwadraty stopnia 4. Zespół pracuje wspólnie, dowolnie wybranym przez siebie sposobem. Za każdy dobrze rozwiązany diagram uzyskują 10 punktów. Za niedokończony lub błędnie rozwiązany odpowiednio mniej, jeden błąd to 9 pkt, dwa błędy 8 itd. Jeśli drużyny rozwiążą wszystko bezbłędnie, to o zwycięstwie decyduje czas.

  2. Ja Wam Pokażę – 17 marca, wtorek, 5 godzina lekcyjna, uczniowie biorący udział spotykają się w sali nr 102 (gimnazjum). Konkurs przeznaczony jest dla uczniów, którzy otrzymali niedostateczną semestralną ocenę z matematyki. Test zawiera 12 zadań otwartych o różnym stopniu trudności i odbywa się pod hasłem „Zdolność myślenia nie zna granic”. W czasie trwania konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów. Czas trwania konkursu to 40 minut. Punktacja drużynowa. O kolejności miejsc decyduje suma uzyskanych punktów przez wszystkich członków drużyny. W przypadku równej ilości punktów drużyny uzyskują miejsce eqsequo.

  1. Krzyżówka Matematyczna – 18 marca, środa, 4 godzina lekcyjna, sala nr 9. W trakcie tej konkurencji zespoły klasowe utworzone z 4 osób mają do rozwiązania mega krzyżówkę matematyczną, składającą się z ponad 100 haseł i odgadnięciem hasła. Zespół pracuje wspólnie, dowolnie wybranym przez siebie sposobem. Jeśli drużyny rozwiążą wszystko bezbłędnie, to o zwycięstwie decyduje czas.

 

  1. Kangur – 19 marca, czwartek. Testy konkursowe zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów. Uczeń uczestniczący w konkursie w danej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów. Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

 

  1. Kalambury – 20 marca, piątek, w trakcie 5 i 6 godziny lekcyjnej w gabinecie nr 9 spotkają się zespoły 4 osobowe. Jedna osoba z drużyny pokazuje, rysuje lub wyjaśnia to, co otrzymała na karteczce. Jej zespół ma to pojęcie odgadnąć. Przykładowo: prostokąt, procent, prosta, pole. Każda klasa dostanie do odgadnięcia 9 pojęć i w ograniczonym czasie ma je odgadnąć. Dodatkowym elementem tego dnia będzie zaprezentowanie wierszyka z liczbą π w roli głównej oraz konkurencja, w której zespoły mają za zadanie podanie jak najdłuższego rozwinięcia liczby pi. Wierszyki proszę przygotować wcześniej i przekazać komisji najpóźniej do 18 marca. Uzyskane punkty (maksymalnie 3) zostaną doliczone do wyników uzyskanych w kalamburach.

 

Dodatkowe informacje i ustalenia – Małgorzata Biały.