More Website Templates at TemplateMonster.com!

Gloria Victis - 28 IX 2018

 

„Gloria Victis” - uroczystość odsłonięcia pomnika – tablicy majora Henryka Sucharskiego w Resku

 

28 września miało miejsce niezwykłe wydarzenie, o niebagatelnym znaczeniu dla całej społeczności  - przypomnienie wydarzeń historycznych z początków II wojny św., bezpośrednio związanych z dowódcą spod Westerplatte – mjr. H. Sucharskim.

Od rana trwały spotkania z uczniami, w budynku Zespołu Szkół z pisarzem, który opowiedział  o majorze – p. Romualdem Karasiem.

O godz. 16.00 pod Urzędem Miasta zebrali się zaproszeni goście, władze miasta, dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy Reska. Uroczystość uświetnili: Łobeska Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Dariusza Ledziona, kampania honorowa 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, poczty sztandarowe : 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, Zespołu Szkół w Resku, Przedszkola Miejskiego w Resku, Szkoły Podstawowej w Starogardzie i innych organizacji naszej gminy, członkowie Grupy Rekonstrukcyjnej „Nałęcz” z Trzebiatowa i „Militarni” z Reska.

O godz. 16.00 , pod przewodnictwem prezesa Szkół Westerplatte, p. Adama Szatkowskiego uformowana została kolumna marszowa, na czele której stanęły sztandary. W  uroczystym pochodzie ulicą Wojska Polskiego, w towarzystwie orkiestry, nastąpił przemarsz w kierunku ul. Sucharskiego.  Po dotarciu na miejsce nastąpił najważniejszy moment - odsłonięcie pomnika – tablicy im. mjr. H. Sucharskiego.

Orkiestra odegrała Hymn Rzeczpospolitej Polskiej, następnie głos zabrali pan Adam Szatkowski, opowiedział o działaniach Szkoły Podstawowej w Resku w zakresie pracy z patronem.  Gość pan Romuald Karaś, autor książek o majorze Sucharskim, przedstawił krótko sylwetkę dowódcy oraz bohaterów obrony polskiego wybrzeża z 1 września 1939r. Zgromadzeni goście mogli też wysłuchać recytacji wierszy w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół: Julii Grabowskiej, Szymona Najderka i Darii Muszler.

Następnie p. Romuald  Karaś, p. Renata Kulik - przewodnicząca Rady Miejskiej w Resku,  p. Arkadiusz Czerwiński – burmistrz Reska oraz p. Dariusz Siemasz – Dyrektor Zespołu Szkół w Resku, dokonali uroczystego odsłonięcia pomnika – tablicy,  ks. Kanonik Marian Kaptur poświęcił pomnik.
Dla uczczenia pamięci mjr. H. Sucharskiego i bohaterów walk o wolną i niepodległą Polskę odczytano Apel Pamięci i oddano Salwę honorową.

Istotnym punktem programu było ślubowanie  uczniów klasy III SP na sztandar szkoły. Dyrektor Dariusz Siemasz przypomniał tekst ślubowania, wraz z v-ce dyrektor (kl. I-III) p. Violettą  Dynarską Adamowicz wręczył pamiątkowe dyplomy. Goście honorowi złożyli wieńce pod pomnikiem. Głos zabrał burmistrz Reska p. Arkadiusz Czerwiński, podziękował i podkreślił wkład p. Adama Szatkowskiego w organizację tej ważnej uroczystości.

Odprowadzono sztandary szkół i organizacji, w asyście pododdziału honorowego. Wszyscy uczestnicy  zostali zaproszeni na rekonstrukcję walk na Westerplatte na Rynku Miejskim, w wykonaniu grup militarnych z Trzebiatowa i Reska, oraz wojskową grochówkę.

Ostatnim punktem programu było spotkanie  autorskie z pisarzem p. R. Karasiem – promocja książki  „Klątwa i cud. Majora Sucharskiego droga na Westerplatte”, a następnie obejrzenie przedstawienia „Gloria Victis” w Centrum Kultury. Scenariusz dla potrzeb małej sceny opracowała p. Tatiana Muszyńska – wieloletnia, emerytowana polonistka – obecna na sali.  Sztuka w swoim pierwotnym kształcie, autorstwa Haliny Słojewskiej (pod tym samym tytułem) została po raz pierwszy wystawiona w gdańskim teatrze „Wybrzeże”, z okazji 50 – lecia wybuchu II wojny światowej.

Nie zabrakło momentów wzruszenia podczas uczty duchowej, jaką zafundowali obserwatorom uczniowie – aktorzy Zespołu Szkól w Resku, pod czujnym okiem pań nauczycielek zespołu humanistycznego - w składzie: Anna Bartkowiak, Anna Miszczyszyn, Joanna Knap, Joanna Murat, Beata Madej, Ewa Kurzyk.

Niezapomniane wydarzenie z 28 września 2018r. przeszło do historii – na długo zapisze się w pamięci uczestników.

Justyna Walczykiewicz