More Website Templates at TemplateMonster.com!
Tydzień w górach - 2 III 2019

 

W dniach 24.02-2.03. 2019 r. uczniowie klasy sportowej - IVA uczestniczyli w obozie narciarskim w Lądku Zdroju. Dzieci uczyły się nie tylko jazdy na nartach, ale również integracji, wzajemnej pomocy, szacunku dla piękna natury jak również spędzania wolnego czasu bez urządzeń multimedialnych. Codziennie uczestniczyły w intensywnych czterogodzinnych zajęciach prowadzonych przez instruktorów PZN oraz wychowawców, co znacznie zwiększyło narciarskie umiejętności wszystkich uczestników obozu. Po szkoleniu uczniowie mieli zaplanowane zajęcia dodatkowe m.in. zwiedzanie Lądka Zdroju i Kopalni Złota, pobyt w jaskini Rochowskiej oraz w Aquaparku w Kłodzku .
W przeddzień zakończenia obozu odbyły się zawody narciarskie – sprawdzian nabytych umiejętności. W związku z niesprzyjającą pogodą zostały one przeprowadzone podczas jazdy nocnej przy sztucznym oświetleniu, co utrudniło warunki sprawdzianu. Wszyscy uczestnicy zdali sprawdzian z wyróżnieniem.
Najlepsze wyniki:
 kategorii dziewcząt:
1 miejsce – Wiktoria Bus
2 miejsce – Julia Grabowska
3 miejsce – Lena Znajewska
kategorii chłopców:
1 miejsce – Wojciech Tomala
2 miejsce – Filip Zieliński
3 miejsce – Henryk Sojka
Wyróżnieni zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale.

Obozy w klasach sportowych są podstawą do kształcenia przyszłych zawodników. Uczestnicząc w takim obozie młodzi sportowcy kształtowali nie tylko sprawność ogólną, ale również poznali nową atrakcyjną formę rekreacji, której część z nich mogłaby nigdy nie spróbować.

Chcielibyśmy bardzo podziękować dyrektorowi szkoły panu Dariuszowi Siemaszowi za ogromną pomoc w organizacji obozu, opiekunom p. Romanowi Gojlikowi i p. Arkadiuszowi Majewskiemu za cierpliwość i wyrozumiałość, kierowcom za bezpieczną podróż i pomoc podczas obozu, rodzicom oraz sponsorom.

 

Wychowawca, Justyna Grankowska oraz uczniowie IV A