More Website Templates at TemplateMonster.com!
Marzec miesiącem matematyki - 5 III 2019

 

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w szkolnym, między klasowym konkursie matematycznym. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach: grupa młodsza – uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej i grupa starsza – uczniowie Gimnazjum + Liceum. W każdym tygodniu będzie przeprowadzona jedna konkurencja. Podsumowaniem konkursu będzie nagroda dyrektora dla uczniów zwycięskiej drużyny.
Każda klasa stanowi drużynę, w poszczególnych konkurencjach biorą udział składy 4 osobowe – uczniowie nie mogą się powtarzać.
I tydzień – Kalambury matematyczne – odgadywanie pojęć matematycznych na podstawie rysunków, wyjaśnień lub na migi (umiejętność bardzo przydatna) – drużyny 4 osobowe.
II tydzień – Tabliczka mnożenia – rozwiązywanie pakietów zadań z wykorzystaniem umiejętności rachunkowych – drużyny 4 osobowe
III tydzień - Międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur”– udział biorą uczniowie, którzy zgłosili swój udział.
IV tydzień – „Matematyka dzika” czyli jak połączyć dziką przyrodę z matematyką – drużyny 4 osobowe
Po każdej konkurencji drużyny otrzymują tzw. duże punkty: 4 punkt za pierwsze miejsce, 3 punkty za drugie, 2 za trzecie, 1 za czwarte. Drużyny nieobecne otrzymują zero punktów. Po ostatniej konkurencji nastąpi podsumowanie wszystkich konkurencji i ogłoszenie wyników. Plus ewentualna dogrywka.
Proszę gospodarzy klas (przedstawicieli drużyn) o wykonanie listy uczniów przydzielonych do poszczególnych konkurencji, w taki sposób aby optymalnie wykorzystać potencjał każdej osoby i uzyskać jak najlepszy wynik.

Regulaminy poszczególnych dyscyplin

  1. Kalambury – I tydzień

Jedna osoba z drużyny pokazuje, rysuje lub wyjaśnia otrzymane hasło. Jej zespół ma to pojęcie odgadnąć. Przykładowo: prostokąt, procent, prosta, pole. Każda klasa dostanie do odgadnięcia 9 pojęć i w ograniczonym czasie powinna je odgadnąć.

  1. Tabliczka mnożenia – II tydzień

Drużyna otrzymuje pakiet zadań do rozwiązania, w określonym czasie. Pracują zespołowo aby poprawnie rozwiązać jak największą ilość zadań.

  1. Kangur Matematyczny – III tydzień – 21.03.2019 r.

Testy konkursowe zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów. Uczeń uczestniczący w konkursie w danej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów. Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

  1. Dzień Matematyki – „Matematyka dzika” IV tydzień

W trakcie tej konkurencji drużyny wybierają zadania od 1 do 24, rozwiązują (max 3 minuty) i jedna z osób podaje odpowiedź. Za każde dobrze rozwiązane zadanie drużyna otrzymuje 2 punkty. Jeżeli drużyny zbiorą taką samą liczbę punktów nastąpi dogrywka.

 

Dodatkowe informacje i ustalenia – Małgorzata Biały