More Website Templates at TemplateMonster.com!
Dzień Edukacji Narodowej - 10 X 2019

 

„Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany stanowi nauczycielskiemu”  - Eliza Orzeszkowa.

Dnia 10 października 2019r,  na hali Zespołu Szkół w Resku, odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Swoją obecnością zaszczycili, m. in., byli pracownicy szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców i duchowieństwa, oraz burmistrz p. Arkadiusz Czerwiński, który wręczył specjalne nagrody trójce wyróżnionych nauczycieli – paniom: Małgorzacie Biały, Dorocie Roli, Justynie Grankowskiej.

Z kart historii…  Już w czasach renesansu reformator, pisarz i polityk Andrzej Frycz – Modrzewski, w dziele: „O poprawie Rzeczpospolitej”  odwoływał się do tematu szkolnictwa, wyrażając szacunek dla pracy nauczyciela. W czasach oświecenia, uchwałą sejmową 14 października 1773r. ustanowiono i powołano Komisję Edukacji Narodowej, powierzając jej całokształt prac związanych z organizacją szkolnictwa.  Dziś szkoła jest nowoczesna, zinformatyzowana, inna, mimo to jednak naczelnym celem tych, którzy ją współtworzą, jest  dobre wykształcenie i wychowanie, we współpracy z rodzicami.

Dyrektor szkoły, p. Dariusz Siemasz uhonorował wszystkich pracowników szkoły – także przedstawicieli obsługi i administracji, wręczając symboliczną różę. Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandarów, uczniowie kl. I- III i starsi zaprezentowali program artystyczny, w którym humorystycznie, a  zarazem refleksyjnie przedstawiony został trudny zawód nauczyciela. Samorząd uczniowski obdarował zebranych rumianymi jabłkami z ciekawą sentencją, wypowiedzianą przez starożytnego filozofa Arystotelesa:

„Najtrudniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku jest wykształcenie.”

(Justyna Walczykiewicz)