More Website Templates at TemplateMonster.com!

Dokumenty szkolne dla Gimnazjum

 

Statut szkoły - pobierz.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017 - pobierz.

Regulamin Rady Pedagogicznej - pobierz.

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego w 2012r. - pobierz.

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z matematyki w 2012r. - pobierz.

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego w 2012r. - pobierz.

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z geografii w 2012r. - pobierz.

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z chemii w 2012r. - pobierz.

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z historii w 2012r. - pobierz.

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego w 2012r. - pobierz.

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z wos w 2012r. - pobierz.

Plan działań wychowawczych dla klasy I w roku szkolnym 2012/2013 - pobierz.

Plan działań wychowawczych dla klasy II w roku szkolnym 2012/2013 - pobierz.

Plan działań wychowawczych dla klasy III w roku szkolnym 2012/2013 - pobierz.

Zadania Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2012/2013 - pobierz.

Przydział zadań dodatkowych dla nauczycieli - pobierz.

Szkolny Program Wychowawczy 2010/2013 - pobierz.

Szkolny Program Profilaktyki 2010/2013 - pobierz.

Kalendarz roku szkolnego 2012/2013 w tabelce - pobierz.

Kalendarz uroczystości szkolnych 2012/2013 - pobierz.

Szkolny zestaw programów nauczania - pobierz.

Statut Gimnazjum - pobierz.

Model Absolwenta Gimnazjum - pobierz.

Regulamin Rady Pedagogicznej w Gimnazjum - pobierz.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - pobierz.

Regulamin bezpieczeństwa- pobierz.

Regulamin główngo dyżurnego szkoły - pobierz.

Regulamin świetlicy dla dowożonych uczniów - pobierz.

Zakres obowiązków nauczyciela dyżurnego - pobierz.

Godziny pracy pedagoga, psychologa, biblioteki i świetlicy - pobierz.

Czas trwania lekcji i przerw - pobierz.

Mundurek szkolny - obowiązkowy jednolity strój - pobierz.

Procedura w przypadku nieusprawiedliwionych obecności ucznia - pobierz.

Procedura w przypadku palenia papierosów - pobierz.

Procedura w przypadku dostarczenia szkole opinii o uczniu - pobierz.